Zwrot i wymiana

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Zamawiający będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Oświadczenie może zostać wysłane za pośrednictwem poczty polskiej lub poczty elektronicznej na adres: sklep@chaba.pl
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
– o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
– w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
3. Towar powinien być zwrócony / odesłany wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Zamawiającemu na adres:
CHABA - Sklep Internetowy, ul. Braci Kobylańskich 60, 26-340 Drzewica
4. Zwracany przez Zamawiającego Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu koszt opakowania towaru ponosi Zamawiający.
5. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty został w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru można złożyć drogą elektroniczną na poniższym formularzu lub w formie pisemnej zawierające poniższe informacje
Wzór odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży zawartej na odległość:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
CHABA K.M.CHABIERA SP.J
Ul. Oskara Langego 6/6, 02-685 Warszawa
Towar prosimy odesłać na adres:
ul.Braci Kobylańskich 60, 26-340 Drzewica
– Ja………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
…………………………………………………………………………………
– Data zawarcia umowy:……………………………………………………….
– Data odbioru produktów……………………………………………………..
– Numer zamówienia:………………………………………………………….
– Imię i nazwisko kupującego:…………………………………………………
– Adres kupującego:……………………………………………………………
– Adres e-mail kupującego:…………………………………………………….
– Nr telefonu kupującego………………………………………………………
– Data:………………………………………………………………………….
– Podpis kupującego……………………………………………………………
7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w przeciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
8. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów użytkowania. Zamawiający będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Prawo odstąpienia od umowy:
– Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
– Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy) albo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno).
– Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować CHABA - Sklep Internetowy, ul. Braci Kobylańskich 60, 26-340 Drzewica, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą lub drogą elektroniczną na adres sklep@chaba.pl
– Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
10. Skutki odstąpienia od umowy
– W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
– Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności będzie dokonany po otrzymaniu produktów które są zwracane. Rzecz/rzeczy, które Państwo otrzymali w związku z umową proszę odesłać lub przekazać na adres siedziby: CHABA - Sklep Internetowy, ul. Braci Kobylańskich 60, 26-340 Drzewica niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
– Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
– Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
12. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy Sklep dokona zwrotu całości należności uiszczonej za zamówienie (z wykluczeniem kosztów dodatkowych opisanych w punkcie 12) w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, w taki sam sposób w jaki została uiszczona opłata za zamówienie przez kupującego. Jeżeli płatność została dokonana przelewem (przelew tradycyjny lub dokonany za pośrednictwem platformy Przelewy24)- przelew zwrotny zostanie dokonany na numer konta z którego została uiszczona płatność za zamówienie.
W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. W przypadku zwrotu towarów gabarytowych lub ciężkich koszt zwrotu może być wyższy niż cena standardowej paczki pocztowej
13. Przy odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży przez Zamawiającego, sklep zobowiązany jest do zwrotu za najtańszą formę przesyłki dostępną dla zamówienia. Sklep nie jest zobowiązany pokrywać kosztów dodatkowych przesyłki wynikających z decyzji kupującego.
14. Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą

Formularz odstąpienia od umowy (PDF)