I. Dostawa
Wysyłka kurierem:

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich.
2. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy
3. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy
4. W przypadku płatności przelewem, terminy dostaw zostają wydłużone o czas realizacji przelewu (Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie).
5. Dowód zakupu ( Faktura VAT lub Paragon ) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.
6. Zgodnie z art. 545§ 2 w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru należy niezwłocznie spisać protokół szkody z kurierem i skontaktować się ze sklepem CHABA - sklep@chaba.pl w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji
8. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-3 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu.
9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane podaniem błędnych danych teleadresowych przez Klienta lub jego nieobecności podczas próby dostarczenia towaru.
10. W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie produktu.
Nieodebranie paczki i zwrot przesyłki do nadawcy skutkuje:

1. Obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania (koszt wysyłki x 2 + koszt ponownej wysyłki) – jeżeli Klient zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wole jej odebrania.
2. Obciążenie Klienta kosztem zwrotu paczki do nadawcy (koszt wysyłki) – jeżeli Klient zgłosi chęć rezygnacji z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.
Koszty dostawy:

1. Przy zamówieniu poniżej 250 zł:
– firma kurierska płatne z góry 15 zł, za pobraniem 20 zł
2. Przy zamówieniu na kwotę 250 zł i powyżej, koszty wysyłki pokrywa Sprzedawca.
W sytuacji, kiedy zamówienie poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w Sklepie przekroczy wagę 30kg lub zostanie wybrany produkt który jest oznaczony jako duży gabaryt Sklep może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki.
W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Zamawiającemu przy składaniu zamówienia ulega zmianie o koszt kolejnej wysyłki, które pokrywa Zamawiający.
3. Sklep nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki przez firmy kurierskie.
Produkt gabarytowy:

1. Produkty oznaczone ikoną „Produkt Gabarytowy „ uznaje się towar wymagający specjalnego pakowania (produkty kruche i delikatne takie jak: akwaria, kule, szafki, pokrywy, itp) oraz produkty których fizycznie nie da się wysłać w jednej paczce (kuweta, drapak, ciężki produkty, klatki itp.)
2. Dla wysyłek ponad gabarytowych których wymiar jest powyżej 100x45x45 wysyłanych firmą kurierską i waga przekracza 30kg cena za paczkę ustalana jest indywidualnie
3. Ze względów logistycznych nie łączymy kosztów przesyłki produktów gabarytowych z kosztami przesyłki innych produktów ze sklepu.
Uszkodzenie w transporcie

1. Stan dostarczonej przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera przed podpisaniem odbioru na liście przewozowym. Sprawdzenie stanu dotyczy zarówno jego opakowania jak i zawartości.
2. Przy składaniu reklamacji z tytułu uszkodzenia w transporcie, istotnym elementem w procesie reklamacyjnym stanowi Protokół Szkody, który należy sporządzić w obecności kuriera
3.Jeżeli sprawdzenie stanu przesyłki nie jest możliwe w obecności kuriera, należy podpisać list przewozowy z informacją „Paczkę przyjęto warunkowo bez sprawdzenia” W tym przypadku, po wykryciu uszkodzenia przesyłki, należy w ciągu 7 dni zgłosić szkodę do firmy kurierskiej z prośbą o przybycie w celu spisania protokołu szkody.
4. Przyjęcie przesyłki bez informacji „Paczkę przyjęto warunkowo bez sprawdzenia” oznacza brak zastrzeżeń ze strony odbiorcy.
5. Przed podpisanie protokołu szkody zaleca się skontrolowanie treści wpisanych przez kuriera co do adekwatności z zaistniałą sytuacją. Proszę zwrócić uwagę, czy kurier faktycznie opisuje sposób zapakowania paczki, tzn czy jest napisane, że są oznaczenia ostrzegawcze, zabezpieczenia typu przekładki tekturowe, folia, wypełniacz. .
6. Uszkodzony towar należy przechować do czasu rozpatrzenia reklamacji.
7. W miarę możliwości prosimy o wykonanie zdjęć uszkodzonej przesyłki.
8. W celu rozpoczęcia procesu reklamacyjnego prosimy o przesłanie drogą elektroniczną sklep@chaba.pl lub Pocztą Polską (listem poleconym priorytetowym) na adres sklepu: CHABA Sklep Internetowy - ul. Majora Hubala 28, 26-340 Drzewica
– dokument poświadczający wysokość kwoty roszczenia oraz opisem zdarzenia,
– zdjęć uszkodzonej przesyłki
– protokołu szkody spisanego w obecności kuriera.
– dokumenty uzupełniające mające na celu przyśpieszenie procesu reklamacyjnego
9. Należy zachować kopie wyżej wymienionych dokumentów, jako dowód złożenia reklamacji.
II. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Zamawiający będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Oświadczenie może zostać wysłane za pośrednictwem poczty polskiej lub poczty elektronicznej na adres: sklep@chaba.pl
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
– o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
– w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
3. Towar powinien być zwrócony / odesłany wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Zamawiającemu na adres:
CHABA Sklep Internetowy - ul. Majora Hubala 28, 26-340 Drzewica
4. Zwracany przez Zamawiającego Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu koszt opakowania towaru ponosi Zamawiający.
5. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty został w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru można złożyć drogą elektroniczną na poniższym formularzu lub w formie pisemnej zawierające poniższe informacje
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
CHABA K.M.CHABIERA SP.J
Ul. Premiera Tomasza Arciszewskiego 6/6, 02-685 Warszawa
Towar prosimy odesłać na adres:
CHABA Sklep Internetowy - ul. Majora Hubala 28, 26-340 Drzewica
– Ja………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
………………………………………………………………………………………..
– Data zawarcia umowy:………………………………………………………………
– Data odbioru produktów…………………………………………………………….
– Numer zamówienia:…………………………………………………………………..
– Imię i nazwisko kupującego:………………………………………………………….
– Adres kupującego:…………………………………………………………………….
– Adres e-mail kupującego:……………………………………………………………..
– Nr telefonu kupującego……………………………………………………………….
– Data:…………………………………………………………………………………..
– Podpis kupującego…………………………………………………………………….
7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w przeciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
8. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów użytkowania. Zamawiający będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Prawo odstąpienia od umowy :
– Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
– Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy) albo w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno).
– Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować CHABA Sklep Internetowy - ul. Majora Hubala 28, 26-340 Drzewica o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą lub drogą elektroniczną na adres sklep@chaba.pl
– Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
10. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
11. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy Sklep dokona zwrotu całości należności uiszczonej za zamówienie (z wykluczeniem kosztów dodatkowych opisanych w punkcie 12) w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, w taki sam sposób w jaki została uiszczona opłata za zamówienie przez kupującego. Jeżeli płatność została dokonana przelewem (przelew tradycyjny lub dokonany za pośrednictwem platformy Przelewy24) - przelew zwrotny zostanie dokonany na numer konta z którego została uiszczona płatność za zamówienie.
W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. W przypadku zwrotu towarów gabarytowych lub ciężkich koszt zwrotu może być wyższy niż cena standardowej paczki pocztowej
12. Przy odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży przez Zamawiającego, sklep zobowiązany jest do zwrotu za najtańszą formę przesyłki dostępną dla zamówienia. Sklep nie jest zobowiązany pokrywać kosztów dodatkowych przesyłki wynikających z decyzji kupującego.
13. Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą
III. Rękojmia, Gwarancja, Reklamacja

1.Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Zamawiającemu.
4. Kupujący może złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji:
– rękojmia: odpowiedzialność sprzedającego wobec kupującego za wady fizyczne oraz prawne towaru, który sprzedajesz
– gwarancja: dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (najczęściej producenta) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym.
5. W przypadku wad towaru, Zamawiający może żądać na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; „Kodeks cywilny”)
– naprawy towaru,
– wymiany towaru na wolny od wad,
– obniżenia ceny towaru
– odstąpić od umowy sprzedaży.
6. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów.
7. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany na dokumencie gwarancyjnym
8. O istnieniu i treści gwarancji Sklep informuje Klienta w opisie towaru na stronie internetowej www.chaba.pl
9. Do produktów posiadających gwarancję producenta Sklep wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji.
10. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą formularza lub w formie pisemnej zawierające poniższe informacje oraz opis niezgodności towaru z umową.
WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO
(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku reklamacji)
CHABA K.M.CHABIERA SP.J.
Ul. Ul. Premiera Tomasza Arciszewskiego 6/6, 02-685 Warszawa
Towar prosimy odesłać na adres:
CHABA Sklep Internetowy - ul. Majora Hubala 28, 26-340 Drzewica
– Ja……………………………. niniejszym informuję o reklamacji następującej rzeczy ……………………………………………………………………………………………
na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
– Data zawarcia umowy:………………………………………………………………….
– Data odbioru produktów………………………………………………………………..
– Numer zamówienia:……………………………………………………………………..
– Opis niezgodności towaru z umową:……………………………………………………
– Imię i nazwisko kupującego:……………………………………………………………
– Adres kupującego:………………………………………………………………………
– Adres e-mail kupującego:……………………………………………………………….
– Nr telefonu kupującego…………………………………………………………………
– Data:…………………………………………………………………………………….
– Podpis kupującego………………………………………………………………………..
11. Reklamacje powinny być składane pisemnie i odesłane z reklamowanym towarem wraz z dokumentacją wydaną Zamawiającemu na adres:
CHABA Sklep Internetowy - ul. Majora Hubala 28, 26-340 Drzewica
12. Sklep rozpatruje reklamacje oraz informuje Zamawiającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru w prawidłowej postaci
13. CHABA Sklep Internetowy - ul. Majora Hubala 28, 26-340 Drzewica nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów odsyłanych za pobraniem.
14. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.